Dosen

 • Dian Azmawati S.IP., MA

  Dian Azmawati S.IP., MA

  Profil lengkap
 • Prof. Dr. Bambang Cipto, MA

  Prof. Dr. Bambang Cipto, MA

  Profil lengkap
 • Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si

  Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si

  Profil lengkap
 • Dr. Nur Azizah M.Si

  Dr. Nur Azizah M.Si

  Profil lengkap
 • Dr. Sidik Jatmika M.Si

  Dr. Sidik Jatmika M.Si

  Profil lengkap
 • Dr. Surwandono M.Si

  Dr. Surwandono M.Si

  Profil lengkap
 • Dr (Cand) Grace Lestariana Wonoadi S.IP., M.Si

  Dr (Cand) Grace Lestariana Wonoadi S.IP., M.Si

  Profil lengkap
 • Dr (Cand) Sugeng Riyanto M.Si

  Dr (Cand) Sugeng Riyanto M.Si

  Profil lengkap
 • Bambang Wahyu Nugroho S.IP., MA

  Bambang Wahyu Nugroho S.IP., MA

  Profil lengkap
 • Sugito S.IP., M.Si

  Sugito S.IP., M.Si

  Profil lengkap
 • Dra. Mutia Hariati Hussein M.Si

  Dra. Mutia Hariati Hussein M.Si

  Profil lengkap
 • Ratih Herningtyas S.IP., MA

  Ratih Herningtyas S.IP., MA

  Profil lengkap
 • Drs. Djumadi Anwar M.Si

  Drs. Djumadi Anwar M.Si

  Profil lengkap
 • Siti Muslikhati S.IP., M.Si

  Siti Muslikhati S.IP., M.Si

  Profil lengkap
 • Ali Muhammad S.IP., MA., Ph.D

  Ali Muhammad S.IP., MA., Ph.D

  Profil lengkap
 • Wahyuni Kartika Sari S.T., S.IP., M.Si

  Wahyuni Kartika Sari S.T., S.IP., M.Si

  Profil lengkap
 • Adde Marup Wirasenjaya S.IP., MA

  Adde Marup Wirasenjaya S.IP., MA

  Profil lengkap
 • Takdir Ali Mukti S.Sos., M.Si

  Takdir Ali Mukti S.Sos., M.Si

  Profil lengkap
 • Ali Maksum, Ph. D

  Ali Maksum, Ph. D

  Profil lengkap
 • Drs. Husni Amriyanto Putra M.Si

  Drs. Husni Amriyanto Putra M.Si

  Profil lengkap
 • Idham Badruzaman S.IP.,MA

  Idham Badruzaman S.IP.,MA

  Profil lengkap
 • Masyithoh Annisa Ramadhani S.IP., MA

  Masyithoh Annisa Ramadhani S.IP., MA

  Profil lengkap
 • Imam Mahdi S.IP.,MA

  Imam Mahdi S.IP.,MA

  Profil lengkap
 • Omi Ongge S.IP., M.A., MSc.

  Omi Ongge S.IP., M.A., MSc.

  Profil lengkap